هنرهای من

  دو بیت شعر و یک حایت به شکسته تحریری نوشته شده به دست خودم     جهت مشاهده به ادامه مطلب مراجعه فرماییدخوشنویسی,تحریری,خط نستعلیق شکسته,فردوسی,سعدی,گلستان,حکایت,شعر,خط شکسته,شعر به شکسته تحریری,حکایت به خط نستعلیق شکسته,خط شکسته تحریری,متن به خط شکسته,شکسته نستعلیق,خط ریز,خط تحریری,چو ایران نباشد تن من مباد بدین بوم و بر زنده یک تن مباد,عالم بی عمل به چه ماند به زنبور بی عسل,دو بیت شعر و یک حکایت به خط شکسته تحریری توسط خودم,هنر,