هنرهای من

تحلیل محتوایی انیمه مشهور و محبوب حمله به تایتان توجه توجه: این پست صرفا بحثی راجع به کیفیت و داستان پردازی نحوه ساخت و سایر عناصر این انیمه ندارد و تماماً به بررسی محتوا، پیام های مخفی و فرامتن های برداشت شده از آن می پردازد لذا این پست به هیچ وجه جنبه "هیتر" گونه ندارد و صرفاً جهت آگاهی و ایجاد نگرشی فعالانه تر در مخاطب میباشد بنابراین اگر جنبه چنین مطالبی را ندارید به هیچ وجه این مطلب را نه مطالعه کرده نه درباره آن اظهار نظر کنید   درصورت تمایل برای مطالعه به ادامه مطلب مراجعه کنید  انیمه,نقد,نقد…